Iva Cvitković Radil

dr.med.dent.

Životopis

Iva Cvitković Radil, dr.med.dent., Diplomirala je studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon završenog fakulteta, te odrađenog pripravničkog staža postaje dio liječničkog tima Orto-Nova. Radi u svim područjima dentalne medicine, a težište njenog rada je na estetskoj stomatologiji kao i na fiksnoj i mobilnoj protetici.

 

Kontinuirano se usavršava na svjetski priznatim stručnim skupovima u području stomatološke protetike.

Iskustva:

  • Suvremeni pristup u estetskoj dentalnoj medicini, 2018.

  • Perioimplant, 2018.

  • Individualni protetski tečaj, edukacijski centar Aevision, Zagreb, 2018.

  • Estetika perioralne regije, uporaba PRP/PRF tehnike i hijaluronskih dermalnih filera, 2018.

  • Protetski fiksni radovi II, Padova, 2017.

  • Kirurško protetski tečaj iz implantologije sa sustavom Nobel Biocare, 2017.

  • ESCD- „Different steps in dentistry“, 2017

  • Sveobuhvatni sistem strojne endodoncije, 2016.

  • Udlage- osnovne i napredne spoznaje, 2016.

  • Govori engleski i talijanski jezik