Iva Cvitković Radil

dr.med.dent.

Životopis

Iva Cvitković Radil, dr.med.dent., Diplomirala je studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon završenog fakulteta, te odrađenog pripravničkog staža postaje dio liječničkog tima Orto-Nove.

 

Kontinuirano se usavršava na svjetski priznatim stručnim skupovima u području stomatološke protetike.

Iskustva:

  • 2016. sveobuhvatni sistem strojne endodoncije

  • 2016. UDLAGE – napredne spoznaje

  • Govori engleski i talijanski jezik