1.Uvjeti korištenja

U daljnjem tekstu donosimo Opće uvjete poslovanja putem službene internetske stranice www.orto-nova.hr (u daljnjem tekstu: internetska stranica). Vlasnik navedene stranice je društvo Orto-Nova d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Orto-Nova), Lošinjska 16, 51 000 Rijeka koja na internetskoj stranici objavljuje sadržaje i ažurira podatke. Objavljeni sadržaji vlasništvo su Orto-Nove te se ne mogu koristiti bez pismene suglasnosti iste.

Ukoliko koristite bilo koju od usluga objavljenih na ovoj stranici, smatra se da se slažete sa svim navedenim stavkama Općih uvjeta poslovanja i stoga nećete imati pravo prigovora na iste.

Dodatno ukazujemo na potrebu učiniti javno dostupnim službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka na svojim web stranicama.

2.Stomatološke usluge

Sve usluge navedene na internetskoj stranici kao i ponude s cijenama, planom liječenja i sl., informativnog su karaktera te služe što točnijem informiranju potencijalnog pacijenta. Točne informacije o istima pacijent može dobiti pri prvom pregledu u navedenoj klinici i na temelju točno utvrđene potrebne terapije ili zahvata.

3.Plaćanje i izdavanje računa

Orto-Nova stomatološke usluge navedene na internetskoj stranici obavlja isključivo u svoje ime i za svoj račun. Orto-Nova će pacijentu izdati pravovaljani račun za izvršenu stomatološku uslugu, a pacijent je takav račun dužan platiti u cijelosti u skladu s dogovorenim načinom plaćanja.

4.Izmjene i dopune

Orto-Nova zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja kao i sadržaja internetske stranice bez prethodne obavijesti. Navedene dopune ili izmjene uvjeta ili sadržaja ne utječu usluge koje su s pacijentima već ugovorene i u provedbi te će takve usluge biti provedene u skladu s dogovorenim planom liječenja i cijenama navedenim u izdanom računu.

5.Obveze i odgovornosti Orto-Nove

Orto-Nova je dužna pacijentu izdati odgovarajući račun za obavljenu stomatološku uslugu te zdravstvenu djelatnost obavljati svjesno i u skladu s Pravilnikom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

6.Odricanje od odgovornosti

Orto-Nova se odriče svake odgovornosti za eventualnu grešku na internetskoj stranici nastalu tijekom izrade, unosa podataka ili nadopunjavanja iste kao i odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korisniku zbog korištenja internetske  stranice i/ili sadržaja iste.

Ukoliko se pacijent ne pridržava uputa liječnika o potrebnoj terapiji i njezi, niti liječnik ni klinika Orto-Nova neće biti odgovorni za eventualno nastale komplikacije, pa stoga ne mogu izdati uobičajene odgovarajuće garancije.

Navedeni vlasnik internetske stranice ne odgovara za poslovanje i sadržaje internetskih stranica na koje postoji poveznica.

7.Obveze i odgovornosti pacijenta

Pacijent je odgovoran pridržavati se uputa koje je od liječnika dobio nakon obavljenog zahvata ili tretmana te je obavezan doći na kontrole u dogovorenim terminima (ukoliko to tretman zahtijeva). Ukoliko se pacijent ne pridržava uputa liječnika, niti liječnik ni Orto-Nova neće biti odgovorni za eventualno nastale komplikacije.

8.Nadležnost suda

Za sve nastale sporove koje nije moguće riješiti mirnim putem nadležan je sud u Rijeci.

9.Službenik za zaštitu osobnih podataka

Eva Jurišić je službenik za zaštitu osobnih podataka u Orto-Novi.

10.Privatnost korisnika

Više o privatnosti korisnika na stranici Orto-Nova.hr pronađite na ovom linku.

11.Autorska prava

Sadržaj, izgled i dizajn internet stranica Orto-Nova zaštićeni su autorskim pravima. Bilo kakvo kopiranje, uređivanje, spremanje ili prevođenje sadržaja, osobito grafika, slika, teksta ili njihovih dijelova nije dopuštena bez pismenog dopuštenja Orto-Nove.

12. Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošaća

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati na neki od sljedećih načina:

  • Osobnom predajom pisanog prigovora osoblju u Centru dentalne medicine Orto-Nova
  • Putem pošte na adresu:
    Orto-Nova
    Lošinjska 16, 51000 Rijeka, Hrvatska
  • Putem elektroničke pošte na: info@orto-nova.hr

Orto-Nova Centar dentalne medicine se obvezuje bez odgađanja u pisanom obliku potvrditi primitak prigovora potrošača.

Orto-Nova Centar dentalne medicine se obvezuje u pisanom obliku dostaviti odgovor na prigovor najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno ovoj Obavijesti jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača. U tu svrhu, molimo Vas da u prigovoru koji osobno predajete u Centru dentalne medicine Orto-Nova ili dostavljate putem pošte, naznačite svoje ime, prezime i adresu.