Sterilizacija je postupak koji potpuno uklanja sve oblike mikroorganizama (bakterije, viruse, spore, gljivice) sa predmeta, instrumenata i materijala koji dolaze u dodir s pacijentom.

Sigurnost naših pacijenata uvijek nam je na prvom mjestu. Visoko postavljeni standardi sterilizacije, dezinfekcije i higijene u Centru dentalne medicine Orto-Nova, provode se prema međunarodnim standardima i zakonima Europske unije.

Naš Centar opremljen je sterilizatorima nove generacije. Za sterilizaciju instrumenata koristimo sterilizatore suhim zrakom, autoklav, te quartz sterilizator. Površine naših ordinacija steriliziramo i UV svjetlom.

Visoko postavljeni standardi sterilizacije, dezinfekcije i higijene osiguravaju očuvanje zdravlja naših pacijenata kao i samih djelatnika.

 

 

  • Svaki predmet, koji se koristi za vrijeme stomatološkog zahvata, prolazi strogi proces sterilizacije i dezinfekcije

  • Jednokratni predmeti koriste se samo za jednog pacijenta

  • Nakon svakog pacijenta provodimo dezinfekciju svih korištenih stomatoloških predmeta i površina

  • Prije procesa sterilizacije, instrumente uranjamo u posudu s dezinfekcijskom otopinom po točno određenom protokolu