Sara Bajčić

Recepcija

Životopis

Sara Bajčić, mag. ing. brodostrojarstva

Pridružuje se Orto-Nova timu 2016. godine.