Petra Zaverski

dr.med.dent.

specijalizantica ortodoncije

Životopis

Petra Zaverski, dr.med.dent. diplomirala je 2013. na Medicinskom fakultetu u Rijeci – smjer dentalna medicina.

Obavlja zahvate iz svih djelatnosti dentalne medicine iako kao svoj poseban interes navodi ortodonciju za koju se neprestano usavršava na brojnim stručnim kongresima i seminarima u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

TRENUTNO JE U ZAGREBU NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA DENTALNE MEDICINE IZ PODRUČJA ORTODONCIJE

 

  • Godine 2014. predstavlja svoje istraživanje na temu piercinga u usnoj šupljini te isto predavanje izlaže na Kongresu studenata dentalne medicine

  • U svibnju 2014. godine završava praktično usavršavanje iz ortodoncije na području TMZ-a i Damon sistema kod profesora Menzela

  • Pohađala je poslijediplomske specijalističke studije iz područja ortodoncije na sveučilištu u Kremsu, Madridu, Valenciji, Barceloni i Varšavi

  • Govori engleski, talijanski i španjolski jezik