Megi Verzon

Recepcija

Životopis

Megi Verzon,

univ.bacc. engleskog i francuskog jezika

Orto – Nova timu se pridružuje 2017. godine.