Martina Kinkela

Recepcija

Biografija

mag. kulturologije i novinarstva (Sveučilište u Trstu, Italija)

Pridružuje se Orto-Nova timu 2018.godine.