Jasna Smokvina

dr.med.dent.

Životopis

Jasna Smokvina Jardas, dr.med.dent diplomirala je 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci – smjer dentalna medicina, te je ujedno proglašena i najuspješnijom studenticom u akademskoj godini.

Članicom liječničkog tima Centra dentalne medicine Orto-Nova postaje odmah nakon stjecanja diplome.

 

RADI U SVIM PODRUČJIMA DENTALNE MEDICINE, A POSEBNA ZNANJA I VJEŠTINE STJEČE U PODRUČJU FIKSNE I MOBILNE PROTETIKE KAO I ORTODONCIJE KROZ KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE NA SEMINARIMA I RADIONICAMA.

 

Iskustva:

  • 2011. Sveobuhvatni sistem strojne endodoncije

  • 2013. Inovacije u estetskoj implantologiji

  • 2014. Preparacije za restauracije od pune keramike

  • 2014. ALL-ON-4 Indikacije, planiranje i komunikacija s pacijentom

  • Govori engleski i talijanski jezik