Jasna Smokvina

dr.med.dent.

Životopis

Jasna Smokvina Jardas,

dr.med.dent, diplomirala je 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci – smjer dentalna medicina, te je ujedno proglašena i najuspješnijom studenticom svoje generacije. Članicom liječničkog tima Centra dentalne medicine Orto-Nova postaje odmah nakon stjecanja diplome.

Ambicija, stečeno iskustvo u praksi te trajna edukacija na tečajevima kako na području Hrvatske tako i izvan nje, omogućili su joj visok stupanj stručnosti i vještine pri nošenju sa svakodnevnim izazovima kliničke stomatologije. Od 2014. članica je europskog udruženja „European Society of Cosmetic Dentistry”.

 

RADI U SVIM PODRUČJIMA DENTALNE MEDICINE, A POSEBNA ZNANJA I VJEŠTINE STJEČE U PODRUČJU FIKSNE I MOBILNE PROTETIKE KROZ KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE NA SEMINARIMA I RADIONICAMA.

Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Iskustva:

 • 2011. Sveobuhvatni sistem strojne endodoncije

 • 2013. Inovacije u estetskoj implantologiji

 • 2014. Preparacije za restauracije od pune keramike

  • 2014. ALL-ON-4 Indikacije, planiranje i komunikacija s pacijentom

  • 2014. ESCD White and Pink esthetics, Rim

  • 2014. Božić u Zagrebu

   • 2015. S praktičarima otvoreno o praksi

   • 2016. Aesthetic dental moment

   • 2016. ESCD-Annual meeting, KrakowT

    • 2017. Interakcija tehnologije i vještine, Šibenik

    • 2017. Aesthetic dental moment

    • 2018. Perioimplant, Opatija

    • Govori engleski i talijanski jezik