Ivana Vidaić Pilčić

dr.med.dent.

Životopis

Ivana Vidaić Pilčić, dr.med.dent. diplomirala je na Fakultetu dentalne medicine u Zagrebu.

Našem timu pridružuje se 2016.godine.

 

Obavlja zahvate iz svih djelatnosti dentalne medicine, a kao svoj poseban interes navodi protetiku. Neprestano se usavršava na brojnim stručnim kongresima i seminarima u Hrvatskoji i inozemstvu.

 

  • Govori engleski i talijanski jezik