Ana Pancić Ćukušić

Recepcija

Životopis

Ana Pancić Ćukušić, Stručni studij medicine i kirurgije

 

Iskustva:

  • Studirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Padovi

  • Vrlo je prilagodljiva, snalažljiva, ima pozitivan stav, te uvijek rado pomaže našim pacijentima kao i našem timu

  • Tečno govori talijanski i engleski jezik